Teória učenia – alebo ako kone vnímajú


Výcvik koňa je efektívny a úspešný iba vtedy, ak rešpektujeme mentálne a fyzické danosti koňa a  poznáme základné princípy učenia koní. Treba si súčasne uvedomiť, že kôň má síce nízku kognitívnu inteligenciu, no jeho emočná inteligencia je vyššia ako u človeka.  Kone majú vo svojej prirodzenosti zakódované vzorce správania, ktoré  sú pre nás buď výhodné alebo pracujú proti nám. Je dôležité, zvoliť v danom okamihu a pri riešení konkrétneho problému najvhodnejší typ učenia tak, aby prirodzené vzorce správania pracovali v náš prospech.

Na to, aby bolo učenie úspešné, je treba zvoliť, čo najvhodnejšie podmienky učenia. K tým najzákladnejším patrí vekzdravie koňa. Vhodne zvolený vek na učenie ovplyvňuje rýchlosť aj úspešnosť učenia. Napr. imprinting je možný iba do 2 hodín po narodení, obsadanie koňa je vhodné až v dobe jeho telesnej dospelosti (najskôr 3 alebo 4 roky), učenie sa novému kulminuje okolo 6. roka života a rozvíjanie naučeného okolo 16. roka života koňa.

K zásadným podmienkam učenia patrí aj zdravie. Chorý kôň, ktorý trpí bolesťou, nie je schopný sa učiť. K ďalšej podmienke patrí bdelosť, teda stav, keď sa aktivuje retikulárny ascendentný systém (RAS). Na jeho aktiváciu sú potrebné podnety. Teda je lepšie učiť koňa na mieste, kde má rôzne známe podnety. Kôň, s ktorým sa pracuje v zavretej hale, kde nemá dostatok podnetov sa učí kratšie a ťažšie, t.j. nedokáže sa dlhšie sústrediť. Dôležitou podmienkou učenia je aj  pozornosť koňa, ak nám ju kôň nevenuje, nemôžeme ho učiť.

K učeniu patrí aj stres (každé učenie je do istej miery stres), ide o to, aby sme vyvolávali u koňa eustres (pozitívnu záťaž, ktorá stimuluje jedinca k vyšším alebo lepším výkonom a je potrebná k životu) a nie škodlivý distres (nadmerná záťaž, ktorá môže jedinca poškodiť a vyvolať ochorenie alebo smrť). K ďalším podmienkam učenia patrí motiváciadôvera

 

MUDr. Karol Hollý

 

Každý z nás určite rieši nejakú problematiku. Viac sympatických článkov od pána MUDr. Hollého nájdete na:

Výcvik mladého koňa pre rekreačné účely

adminTeória učenia