Vítame Vás na našej stránke Leopoldovského jazdeckého oddielu Oklahoma.

Nachádzame sa v areály PD Červeník.

Náš oddiel sa stal centrom zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže. Oklahoma je nezisková organizácia, usilujúca sa o rozvoj jazdeckého športu a vytvorenia vhodného prostredia pre trávenie voľného času detí a mládeže, a všetkých aktivít spojených s chovom tých najušľachtilejších zvierat – teda koní. Každoročne poriadame jazdecké parkúrové preteky – Cena primátora mesta Leopoldov.

Zaoberáme sa najmä deťmi a mládežou a teda jazdenie a vozenie na koni, chov a starostlivosť o zvieratá. Bohužiaľ nastala doba, keď sa ľudia bežne už nestretávajú s domácimi a hospodárskymi zvieratami. Preto chováme nielen kone, ale aj iné domáce a hospodárske zvieratá. Snažíme sa mládež viesť k tomu, aby spoznali tieto zvieratá, učili sa o ich živote, potrave a vlastnostiach. Vedieme postoj k váženiu si zvierat a prírody, pretože kto si neváži zvieratá a prírodu, neváži si život…

Ďakujeme za návštevu našej stránky a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

adminÚvod